תיק קור וחם קוים

תיק קור וחם קוים

L353210
תיק שומר קור וחום
דגם קווים
42/24/25 ס"מ