פותחן בקבוקים מגנט למקרר

פותחן בקבוקים מגנט למקרר

C2823106
פותחן בקבוקים מגנט למקרר