ספל חבק סילקון

ספל חבק סילקון

ספל חבק סילקון 
בצבעים שונים