סוללת גיבוי עם פנס

סוללת גיבוי עם פנס

איכותי  בשילוב פנס 
פרקטי לשימוש