מ"מ משולב עט

מ"מ משולב עט

עט משולב במחזיק מפתחות