מ"מ כוכב

מ"מ כוכב

מ"מ כוכב מתכתי
ניתן לחרוט עליו דו"צ