מידנית ליטר וחצי

מידנית ליטר וחצי

D60311500	
מידנית ליטר וחצי	
רצועת כתף