מטרית דגם ריבוע

מטרית דגם ריבוע

מטריה דגם ריבוע
במידות וצבעים שונים