מטריה מתקפלת

מטריה מתקפלת

21 אינץ
מטריה למוצר פרסומי