מגנט תזכורות

מגנט תזכורות

R8012501
מגנט למקרר לתזכורות
ומקום לעט