מאסג'ר פינוקי

מאסג'ר פינוקי

C280679
מסגר קורץ חיוך מופעל בסוללות