כוס אקולוגי

כוס אקולוגי

C3836901

כוס אקולוגי עם מכסה סילקון חום

400 מ"ל