דיסק און קיי מפתח

דיסק און קיי מפתח

D0029500 :מק"ט
דיסק און קי מפתח
8GB