דיסק און קיי מטיל זהב

דיסק און קיי מטיל זהב

D00340 :מק"ט
דיסק און קיי מטיל זהב 
4GB